סרטוני הדרכה

 • כדי להדליק את המכשיר, לחץ 3 שניות על הכפתור העגול עד שישמע 2 צפצופים
 • כדי לכבות את המכשיר, לחץ במשך 5 שניות על הכפתור העגול עד שישמע צפצוף ארוך.
 • וודא כי הבלוטות' בפלאפון מחובר

אייפון

איך לחבר את המכשיר

 1. הורד את האפליקציה "iTag One"
 2. הכנס לאפליקציה ולחץ על הכפתור מצד ימין למעלה
 3. חפש את השורה בה כתוב "iTag" ולחץ על +
 4. חכה עד שאייקון הבלוטות מצד ימין למעלה יופיע.
 5. המכשיר מחובר. לחץ על האייקון באפליקציה כדי להפעיל את המכשיר.

איך לשנות את השם של המכשיר

 1. לחץ על הכפתור הירוק בתחתית המסך באפליקציה
 2. שנה את השם. (מומלץ לשנות את השם לפי סוג החפץ שאליו מחובר המכשיר)

איך לשנות את הצבע של האייקון 

 1. לחץ על הכפתור הכחול בתחתית המסך באפליקציה.
 2. שנה את הצבע.

 איך למצוא את הפלאפון

 1. לחץ פעמיים על הכפתור העגול במכשיר
 2. האפליקציה בפלאפון תפעיל אזעקה
 3. לחץ על האיקון באפליקציה כדי לנטרל את האזעקה

איך לחבר מספר מכשירים

 1. לחץ על הכפתור הכחול מצד ימין למעלה באפליקציה
 2. חפש אחר שורה שבה כתוב "iTag" ולחץ על +
 3. חכה עד שהאיקון של הבלוטות מצד ימין למעלה יופיע.
 4. עכשיו מחוברים שני מכשירים. המסך יהיה מפוצל לשתיים. מומלץ לשנות את שמות המכשירים כדי למנוע בילבול.

המכשיר יצא מהטווח

 1. למכשיר שלנו יש טווח של 25 מטרים. במידה והמכשיר יצא מהטווח, תופעל אזעקה.
 2. כדי לעצור את האזעקה יש להכנס לאפליקציה וללחוץ על האייקון.

 

אנדרואיד

למשתמשי אנדרואיד יש 2 אפליקציות שבהן ניתן להשתמש.

1. iTAG One - מומלץ להורים שרוצים שהילדים שלהם לא יצאו מטווח הראייה שלהם האפליקציה תעבוד תמיד גם אם תצאו ממנה. כך ברגע שהמכשיר יוצא מהטווח שלו, תופעל אזעקה.

2. FindElfi - אפליקציה אשר לא תרוץ בפלאפון במידה ויצאתם ממנה. כלומר במידה וסגרתם את האפליקציה, אם המכשיר יצא מהטווח שלו, לא תופעל אזעקה.

iTAG One

איך לחבר את המכשיר

 1. הורד את האפליקציה "iTag One"
 2. הכנס לאפליקציה ולחץ על הכפתור מצד ימין למעלה
 3. חפש את השורה בה כתוב "iTag" ולחץ על +
 4. המתן עד שאייקון הבלוטות מצד ימין למעלה יופיע.
 5. המכשיר מחובר. לחץ על האייקון באפליקציה כדי להפעיל את המכשיר.

 

 

 

 

איך לשנות את השם של המכשיר

 1. לחץ על הכפתור הירוק בתחתית המסך באפליקציה
 2. שנה את השם. (מומלץ לשנות את השם לפי סוג החפץ שאליו מחובר המכשיר)

איך לשנות את הצבע של האייקון

 1. לחץ על הכפתור הכחול בתחתית המסך באפליקציה.
 2. שנה את הצבע.
 
 

 

 

איך למצוא את הפלאפון

 1. לחץ פעמיים על הכפתור העגול במכשיר
 2. האפליקציה בפלאפון תפעיל אזעקה
 3. לחץ על האיקון באפליקציה כדי לנטרל את האזעקה
 
 

 

איך לחבר מספר מכשירים

 1. לחץ על הכפתור הכחול מצד ימין למעלה באפליקציה
 2. חפש אחר שורה שבה כתוב "iTag" ולחץ על +
 3. חכה עד שהאיקון של הבלוטות מצד ימין למעלה יופיע.
 4. עכשיו מחוברים שני מכשירים. המסך יהיה מפוצל לשתיים. מומלץ לשנות את שמות המכשירים כדי למנוע בילבול.

המכשיר יצא מהטווח

 1. למכשיר שלנו יש טווח של 25 מטרים. במידה והמכשיר יצא מהטווח, תופעל אזעקה.
 2. כדי לעצור את האזעקה יש להכנס לאפליקציה וללחוץ על האייקון.

 

FindElfi

איך לחבר את המכשיר

 1. הורד את האפליקציה "FindElfi"
 2. וודא כי הבלוטות' בפלאפון עובד
 3. האפליקציה תחפש באופן אוטומטי מכשירי בלוטות' בסביבה (במידה וזה לא קורה, לחץ על כפתור החיפוש בצד ימין למעלה)
 4. חפש אחר שורה בה כתוב "iTag" ולחץ על Connect
 5. חכה עד שהאייקון יחליף צבע לירוק ושיהיה כתוב Connected
 6. הכשיר מחובר. לחץ על Alarm כדי להפעילו.

איך לשנות את השם של המכשיר

 1. לחץ על החץ הימני ליד הכפתור Alarm
 2. החלף את השם

איך למצוא את הפלאפון

 • עם האפליקציה הזאת, כדי למצוא את הפלאפון, אנא וודא כי האפליקציה בפלאפון עובדת.
 1. לחץ פעמיים על הכפתור העגול במכשיר
 2. האפליקציה בפלאפון תפעיל אזעקה
 3. לחץ על השורה המהבהבת באפליקציה כדי לנטרל את האזעקה

איך לשנות את צלצול האזעקה למציאת פלאפון

 1. לחץ על החץ הימני שמופיע ליד הכפתור Alarm 
 2. לחץ על "Find Me"
 3. לחץ על "Ring Tone"
 4. שנה את הרינגטון

המכשיר יצא מהטווח

 1. למכשיר שלנו יש טווח עבודה של 25 מטרים. ברגע שהמכשיר יוצא מהטווח, תופעל דרך האפליקציה בפלאפון.
 2. כדי לעצור את האזעקה, לחץ על השורה המהבהבת באפליקציה.

איך לשנות את צלצול האזעקה שמופעלת כאשר המכשיר יוצא מהטווח

 1. לחץ על החץ הימני שמופיע ליד הכפתור Alarm
 2. לחץ על "Antiloss Setting"
 3. לחץ על "Ring Tone"
 4. שנה את הצלצול

איך לחבר מספר מכשירים

 1. כנס לאפליקציה 
 2. האפליקציה תחפש באופן אוטומטי מכשירי בלוטות' בסביבה (במידה וזה לא קורה, לחץ על כפתור החיפוש מצד ימין למעלה)
 3. מצא את השורה בה כתוב iTag ולחץ Connect
 4. עשה את אותו דבר עם המכשירים הנוספים 
 5. חכה עד שהסטטוס של המכשיר ישתנה לConnected
 6. המכשירים עכשיו מחוברים. מומלץ לשנות את השמות של המכשירים כדי למנוע בלבול.